ویدیو های

تکنیک و فیزیک سی تی

advanced divider
ویدیو های

آموزش "انواع بازسازی" در سی تی اسکن

advanced divider
ویدیو های

آشنایی با صفحه اصلی نرم افزار Syngo در SPECT و SPECT-CT

advanced divider
ویدیو های

آموزش "ابزار سگمنتیشن" در سی تی اسکن

advanced divider
>